CEIT, n.o.

Nezisková organizácia poskytujúce všeobecne prospešné služby

2 %

Február 12th, 2014

Základné informácie o poukazovaní 2 % dane >>> pdf

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov fyzickej osoby >>> pdf


 

Vážený priatelia,

 

obraciame sa na Vás v mene spoločnosti CEIT, neziskovej organizácie, ktorá vznikla v roku 2008 za účelom podpory zapojenia mladých talentovaných ľudí do reťazca: výskum – vývoj –inovácia – vzdelávanie – prax.

Medzi naše priority patrí:

- rozvoj kreativity, duchovného a technického potenciálu študentov

- podpora talentovaných a sociálne slabších študentov

- odborná školiaca činnosť, verejné diskusie a vzdelávacie kampane

- rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných, kultúrnych a technických hodnôt s využitím pokrokových technológií

 

V súlade s platnou legislatívou aj tento rok môžete rozhodnúť, na aký účel pôjde a ako sa využije príslušný podiel z Vašich daní. CEIT, n. o. je oprávneným prijímateľom a je zaregistrovaná v Zozname prijímateľov dane v roku 2014.

 

Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť naše aktivity a poukážete Vami určenú čiastku dane našej neziskovej organizácii. Súčasne prosíme, pošlite nám o poukázaní prostriedkov informáciu na e-mail: ceitno@ceitno.eu.

 

S úctou

 

Ing. Martin Gašo, PhD.

riaditeľ CEIT, n.o.

 

 

Údaje o prijímateľovi – CEIT, n. o., potrebné uviesť do daňového priznania:

IČO: 42168538 (SID nemá)

Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Obchodné meno: CEIT, n. o.

Sidlo: Žilina

Ulica, číslo: Univerzitná 8413/6

PSČ, obec 010 08 Žilina